, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chiến trận Thuộc linh: Vượt Thắng Khỏi Tnh Trạng bị Quỉ m

Enoch Wan

Professor, Western Seminary 

 

Lời Giới Thiệu

Cc nh lnh đạo Hội Thnh khng hon ton đồng ý với nhau phương cch thể no v tại sao lin quan đến vấn đề quỉ m Cơ Đốc nhn, nhưng tất cả đồng ý rằng Cơ Đốc nhn c thể bị quỉ m. Do đ, sự đắc thắng việc quỉ m l một lảnh vực quan trọng trong chiến trận thuộc linh của Cơ Đốc nhn chống lại tội lỗi, bản ng v Sa tan (v ma quỉ). Cuộc tranh biện với khả năng c đầy những quan điểm bất đồng thch thức chng ta suy nghĩ về những cơ hội v tầm mức ảnh hưởng của việc Cơ Đốc nhn vị quỉ m lan rộng đến đu bao nhiu

Christian leaders may not be in total agreement on the how's and why's of demonization of Christians, yet they all recognize the fact that Christians could be demonized. Therefore overcoming demonization is an essential aspect of Christians' warfare against sin, self, Satan (& evil spirits). The controversial debate on the possibility1 and extensiveness2 of demonization of Christians is beyond the scope of the present simple study which is just an attempt to provide brief instructions for Christians on overcoming demonization.

 Những vấn đề thực tiễn v lý do của việc Cơ Đốc nhn bị quỉ m

Những lời chứng của cc con ci Cha bị thương tổn v cc lời tường trnh của cc vị Mục sư/Cố vấn khải đạo, tất cả đều chỉ về một sự kiện l Cơ Đốc nhn c thể bị quỉ m. Trong bối cảnh của Phi luật tn, cc Cơ Đốc nhn c thể bị quỉ m v những lý do sau đy:  

  1. Thờ phượng thần linh, m tn v vạn vật hữu linh

Cho phần lớn những người Phi luật tn, kể cả cc tn nhn, đều l những người tin theo v thờ phượng thần linh, m tn v vạn vật hữu linh (tin rằng mọi vật đều c linh hồn) Họ tin rằng c một thần linh gọi l ԙng tổ hay đấng bảo hộ hay thần hộ mạng cho mọi nơi, những hiện tượng thin nhin v ngay cả nghề nghiệp. Họ đeo ba trn người, đặt tha6ap gi hay ba ngi trn xe, dựng bn thờ trong nh, viếng thăm cc chim tinh gia, tm gặp những người xem chỉ tay hay bn mộng, tm đến những thầy php để chữa bệnh, v.v. . .  Họ giữ cc thi tục m tn, dị đoan. Người ta dng nhiều danh từ như Ki t gio dn gian (folk Christianity) hay phn cấp Ki t gio (split-level Christianity) để gọi đặc tnh ha hợp của phong tục tập qun Phi luật tn. Nhưng sự kiện đau buồn l nhiều tn hữu người Phi luật tn đ tạo cho mnh bị nhạy cảm v dễ bị lm thương tổn do việc t ma m ảnh. 

 

  1. Những m tn dị đoan thng thường v những cơ hội c thể tham dự c nhn của tn hữu

Những người khng tin Cha c thể m tn dị đoan do những nỗi sợ hi những thần linh khng biết đến hay khng thấy hoặc đang c mặt đu đ. Nhưng đối với tn hữu m tn dị đoan l v thiếu hiểu biết về những vấn đề thần học, khng trưởng thnh thuộc linh v nắm giữ cc tn lý khng đồng nhất. Th dụ điển hnh, cc tn hữu Phi luật tn thường suy nghĩ rằng Đức Cha Trời hnh phạt họ v họ lng qun th giờ tĩnh nguyện hay bỏ buổi nhm cầu nguyện khi c tai nạn no xảy ra trong cuộc sống họ. Trong khi đ th một số khc c quan điểm rằng giữ lễ nghi tn gio l bổn phận của Cơ Đốc nhn. C những tn hữu người Phi khc th c thi độ sng bi thần tượng đối với quyển Kinh Thnh v họ nghĩ l sẽ đi vo giấc ngủ dễ dng bằng cch m quyển Kinh Thnh trn ngực khi bị t linh khiến cho sợ hi. Trong khi đ th c những tn hữu Phil luật tn khc khi đối diện với nan đề th ku ln trong Danh Cha Gi xu như l một cng thức thing ling hay cu thần ch để xua ma đuổi quỉ.  

Một số tn hữu người Phi c thể c thi độ thờ phượng thần tượng đối với Kinh Thnh v tm thấy đi vo giấc ngủ dễ dng hơn bằng cch đặt quyển Kinh Thnh trn ngực của mnh khi bị những t linh đe dọa lm cho sợ hi. Hay một số người khc khi gặp những bất trắc hay bức xc no đ th ku lnsusmariosep hay trong Danh Cha Gi xu như l một ba ch thuộc linh hay thần ch đuổi quỷ đối cng những t linh.

Những tn đồ cng sợ hi Sa tan v ma quỉ l đồng bọn của hắn chừng no, th những người ấy lại cng dễ bị ma quỉ m ảnh, bức hại chừng nầy.

Những tn hữu thường dập tắt Thnh Linh Cha, thỏa hiệp với tội lỗi hay cố ý chống trả lại Đức Cha Trời th mở cửa v tạo điều kiện cho t linh chiếm hữu v chế ngự trong đời sống của họ.

3. Ảnh hưởng của qu khứ

      Giống như bất cứ những tm bệnh lý khc c thể truyền đạt từ thế hệ nầy sang thế hệ khc th ảnh hưởng của t linh cũng c thể xảy ra nữa (Xuất. 20:3-5) Sự kiện ma quỉ m những tn hữu c thể xảy ra v những lin hệ với t linh trước khi tin nhận Cha Gi xu lm Cứu Cha v Chủ cuộc đời như thờ cng tổ tin, cha mẹ dng con cho ma quỉ hay nhờ ma quỉ, t linh chữa bệnh hoặc tham dự vo những sinh hoạt t thuật như bi khoa, ln đồng, cầu hồn, cầu cơ . . . 

Sự Đắc Thắng Thật m Đấng Christ

đ chiến thắng dnh cho Cơ Đốc nhn

 

Sự thắng hơn quyền lực t linh p đảo khng chỉ do một vi chuyn gia hay vi thnh vin c ơn đuổi quỷ m thi. Tất cả Cơ Đốc nhn cần v phải được đắc thắng. Họ cần được nhắc nhở bởi những lẽ thật sau đy:

  1. Địa vị của Cơ Đốc nhn trong Đấng Christ.

Cơ Đốc nhn c thể đắc thắng chiến trận thuộc linh chống lại quyền lực của chốn khng trung v quyền lực của ma quỉ. Căn bản cho sự cứu rỗi, sự nn thnh v sự chiến thắng thuộc linh của Cơ Đốc nhn l sự chết thế đền tội của Đấng Christ v hủy ph quyền lực của kẻ th: tội lỗi, bệnh tật, Sa tan v t linh, bản ng v sự chết. Sự cứu chuộc dnh cho con người l sự cứu chuộc trọn vẹn (thn thể, tm hồn v tm linh) v ton vẹn (qu khứ, hiện tại v tương lai).

  1. Sự chu cấp cho Cơ Đốc nhn trong Đấng Christ.

Cơ Đốc nhn cần biết về sự chu cấp trong Đấng Christ v cần phải được nhắc nhở về sự đắc thắng t linh do năng quyền của sự cầu nguyện (Mc 9:29), Lời của Đức Cha Trời ( ph s 6:17, 18), huyết của Đấng Christ (Khải. 12:11) v năng quyền trong Danh Cha Gi xu (Mc 9:39; Lu ca 9:49).

  1. Lời hứa đắc thắng cho Cơ Đốc nhn

Khng những cc mn đệ của Cha Gi xu đ được ban cho thẩm quyền đuổi ma quỉ (Ma thi ơ 10:1; 10:1; Mc 6:7, 12; v.v...), nhưng Cơ D9o61c nhn cn nhận được lời hứa về sự đắc thắng thuộc linh trn ma quỉ v t linh (Mc 16:15-18; 1 Giăng 4:4; Gia cơ 4:9, v.v...)

 

Sự Đắc Thắng Thật của Cơ Đốc nhn

vượt hơn sự bị quỉ m.

 

Địa vị của Cơ Đốc nhn trong Đấng Christ, km theo lời hứa v sự chu cấp cho Cơ Đốc nhn l căn bản nền tảng cho tn hữu thắng hơn việc bị quỉ m. Tuy vậy, những lời hứa v sự chu cấp cần được tn nhn p dụng cch hiện thực v nhận thức ngay hm nay.

 

1.      Chuẩn bị cho sự đắc thắng của Cơ Đốc nhn

Tất cả Cơ Đốc nhn cần phải chiến đấu trong trận chiến thuộc linh với sự chuẩn bị thuộc linh bằng cch được ti sanh bởi Đức Cha Trời (1 Giăng 5:1-5, 18), ở trong Dấng Christ (Giăng 15); bước đi theo Thnh Linh (Ga la ti 5: 16); xưng nhận mọi tội lỗi (1 Giăng 1:9), v.v...

  1. Sự đắc thắng c nhn của Cơ Đốc nhn

V c nhiều nguyn nhn đưa đến việc bị quỉ m, nn cc tn hữu cần tự kiểm điểm chnh mnh cch cẩn thận v khm ph mọi lảnh vực của đời sống mnh, như cuộc sống trong qu khứ v hiện tại, những rng buộc với tổ tin hay những sinh hoạt c nhn dnh dng đến t linh, v.v... Sự đắc thắng thuộc linh chỉ c thể xảy ra khi một nguời thật tm ước muốn được tự do, tin cậy hon ton vo sự cứu chuộc trọn vẹn v sự giải phng trong Đấng Christ, thnh thật xưng mọi tội lỗi, cầu nguyện cch thật lng cho sự giải thot khỏi quyền lực của Sa tan. Lời cầu nguyện mẫu sau đy về sự xưng tội, sự tuyn bố đoạn tuyệt v sự xc chứng đức tin (khng phải l một cu thần ch nhưng l một lời cầu nguyện c hệ thống): 

Trong địa vị l con ci của Đức Cha Trời l người đ được giải thot khỏi quyền lực của sự tối tăm v được dời sang vương quốc của Con yu dấu của Ngi, ti tuyn bố đoạn tuyệt với tất cả những quyền lực của t linh từ tổ tin đ truyền lại. Trong địa vị l người đ bị đng đinh v được sống lại với Đấng Christ v hiện nay ngồi cng Ngi trong mọi nơi trn trời, ti khước từ mọi điều m Sa tan tm cch nắm giữ v sở hữu cuộc đời ti. Ti tuyn bố cho chnh c nhn mnh rằng nay ti thuộc về v cam kết với Cứu Cha Gi xu cch trọn vẹn v đời đời. Ti thực hiện tất cả những điều nầy trong Danh v Thẩm Quyền của Cha Gi su Christ, Ngi l Cứu Cha v Chủ cuộc đời ti. A men. (Ga la ti 3:13; ph s 1:7, 20; R ma 6:4, v.v...)   

Cc tn hữu sau khi đ được giải thot khỏi quyền lực tri buộc của t linh nn từ bỏ tất cả mọi hnh động tội lỗi v những đồ vật hay hnh tượng thuộc về ma quỉ như gian dm, thờ lạy hnh tượng, ba ngi, v.v... l những nguyn nhn gy nn những nan đề v lm cho họ bị thất bại trước khi được giải thot. Từ đ, họ cần phải bước đi cch gần gũi với Đức Cha Trời, tăng trưởng đời sốn tm linh v được chăm sc bởi Hội Thnh của Đấng Christ.

  1. Tham gia chiến thắng với cc Cơ Đốc nhn khc

Thn thể của Đấng Christ (Hội Thnh) đ được ban cho thẩm quyền (Ma thi ơ 18:18-20), với mọi n tứ thuộc linh cặp (1 C rinh t 12:9-10), hổ tương trong sự gy dựng v chống cự trong chiến trận thuộc linh. Cho nn cc tn hữu đầy ơn v mạnh mẽ cần phải gip đở những người bị thương tổn v bị quỉ m để họ cng kinh nghiệm được sự đắc thắng trong từng giai đoạn của sự giải phng khỏi quyền lực tối tăm: giai đoạn chuẩn bị, tiến trnh đuổi quỉ v giai đoạn chăm sc, nui dưỡng sau khi được giải thot. Sau đy l lời cầu nguyện đuổi t linh mẫu: 

Trong Danh của Đức Cha Gi xu Christ l Cha của chng ta, v trong quyền năng huyết bu của Ngi, ti buộc mọi linh (tn của người hay nơi chốn) v truyền lệnh cho ngươi phải rời khỏi ....... v đi đến nơi đ định sẵn cho ngươi, khng được php lm hại bất cứ ai, ngay by giờ v khng bao giờ quay về được nữa. Trong Danh Cha Gi xu v cho sự vinh hiển Ngi, A men.

Kết Luận

Vượt thắng hơn sự quỉ m đ được hứa ban v chu cấp bởi Đấng Christ cho mọi tn nhn v Hội Thnh của Ngi. Cc tn hữu c một sự chọn lựa giữa hai việc l trở nn người đắc thắng hay trở thnh nạn nhn trong trận chiến thuộc linh cng ma quỉ. Chng ta cần phải thường xuyn chuẩn bị cho sự chiến thắng, sẵn sng trong tiến trnh đến sự đắc thắng bằng thi độ bnh tĩnh (1 C rinh t 15:33) tự tin (1 Giăng 4:4) v cẩn trọng ( ph s 6:10tt; 1 Phi e rơ 5:8-9). Dĩ nhin, cch hiệu quả nhất l sự phng ngừa với sự lm gương mẫu, sự dạy dỗ v sự mn đệ ha của người lảnh đạo cng với sự canh phng cẩn thận bằng sự thức canh cầu nguyện của tn hữu đối ph với kẻ th v bước theo Thnh Linh hằng ngy.

Tc giả viết trong thời gian lm Gio sư Thỉnh giảng tại Chủng viện Alliance Biblical Seminary, Quezon City, Philippines, v đang ở trong  kỳ nghỉ Sa-bt với Chủng viện Canadian Theological Seminary, Regina, Sask., Canada. Được đăng lần đầu trong Nguyệt san Alliance Family, 1988 Winter 8-15, Manila, Philippines: CAMACOP.

Ghi ch

  1. Phần lớn cc tc giả đều đồng ý rằng tn nhn c thể bị ma quỉ hm hại hay bị quỉ m dưới hiều dạng thức c thể xảy ra v cường độ khc nhau trong sự m ảnh  hay t linh tri buộc cầm giữ.
  2. Để truyền tin, cần để ý đến vị thế của nh thần  học Merrill Unger l người trước đy chối bỏ việc tn nhn c thể bị quỉ m (như bị chiếm đng hay chế ngự) vo no năm 1952 nhưng sau đ đ thay đổi quan điểm của mnh trong những ấn phẩm sau (1971:116ff; 1977:46, 128, 136).
  3. Cho việc thảo luận về quan điểm thần học, bi học Kinh Thnh su xa hay những đề nghị thực tiễn hơn, xin tham khảo những ti liệu liệt k bn dưới v sch sẽ dược ấn hnh trong tương lai của cng tc giả với nhan đề Cẩm Nang cho Mục Vụ Giải Phng T Linh.

 


 

 

Bibliography of Recommended Reading

Dick, Mark

1975 The Adversary, Chicago: Moody Press.

Koch, Kurt

1965 Christian counseling and Occultism. Grand Rapids: Kregel.

1971 Occult Bondage and Deliverance. Grand Rapids: Kregel.

1973 Demonology, Past and Present. Grand Rapids : Kregel.

McMillan, J.A.

n.d. Modern demon Possession. Harrisburg : Christian Pub.

Montgomery, John (ed.)

1976 Demon Possess. Minneapolis , Bethany Fellowship.

Nevius, John

1968 Demon Possession. Nashville : Broad Press.

Unger, Merrill

1952 Biblical Demonology. Ill: Van Kampen Press.

1971 Demons in the World Today. Wheaton: Tyndale.

1977 What Demons Can Do to Saints. Chicago: Moody Press.

 

Local Publications

Heny, Rodney L.

1986 Filipino Spirit world. Manila : OMF Publishers.

Michaelsen, Johanna

1986 Beautiful Side of Evil. Pasig : Alliance Publisher Inc.

Mercado, Leonardo N.

1975 Elements of Filipino Theology. Tacloban City : Divine Word University Press.

Ortega, Juan

1938 Gintong Aklat ng Kabanalan at Karunungan. Quezon City : Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Inc.

Sumrall, Lester

1976 Demons: the answer Book. Manila : Cathedral of Praise.

Wendey, Joy H.

1982 Espiritista. Quezon City. New Day Publishers.


 

Phụ lục 1 – Lời Cầu Nguyện Đoạn Tuyệt Lin Hệ Qu Khứ v Xc Chứng Niềm Tin Mới

L con ci của Đức Cha Trời đ được mua chuộc bởi huyết bu của Cứu Cha Gi xu Christ. Hm nay, chnh giy pht nầy, ti truyn bố đoạn tuyệt v v hiệu ha tất cả những tội lỗi của tổ tin ti. L người đ được gii phng khỏi quyền lực của sự tối tăm v chuyển đổi sang vương quốc của Con Yu Dấu của Đức Cha Trời. Ti hủy bỏ tất cả những hoạt động của t linh đang lm việc trong ti m tổ tin đ truyền sang ti. L người đ đồng ha trong sụ đng đinh với Cha Gi xu Christ v được sống lại để bước đi trong đời sống mới, ti hủy bỏ tất cả mọi sự rủa sả c thể p đặt trn cuộc đời ti. Ti tuyn bố với Sa tan v tất cả quyền lực của hắn rằng Đấng Christ đ bị rủa sả cho chnh ti khi Ngi bị treo trn cy thập tự. L người đồng ha trong sự đng đinh v sống lại với Đấng Christ v hiện nay cng ngồi với Ngi trn trời, ti tuyn bố đoạn tuyệt với tất cả bất cứ những g m Sa tan đi quyền chiếm ngự v sở hữu cuộc đời ti. Ti tuyn bố cho chnh c nhn mnh rằng nay ti thuộc về v cam kết với Cứu Cha Gi xu cch trọn vẹn v đời đời. Ti thực hiện tất cả những điều nầy trong Danh v Thẩm Quyền của Cha Gi su Christ, Ngi l Cứu Cha v Chủ cuộc đời ti. A men. (Ga la ti 3:13; ph s 1:7, 20; R ma 6:4, v.v...)

 

Ký tn_____________________________

(Họ v Tn)  

Địa Chỉ____________________________

 

Số điện thoại __________________________

 

(Khng một ai trong chng ta biết những hoạt động no của Sa tan c thể truyền từ tổ tin sang người m chng ta gip tư vấn. Do đ, điều tốt nhất cho mỗi con ci của Đức Cha Trời cần cầu nguyện Lời Cầu Nguyện Đoạn Tuyệt Lin Hệ Qu Khứ v Xc Chứng Niềm Tin Mới. Hy khuyn người ấy đọc lớn tiếng lời Cầu Nguyện Mẫu với sự chứng kiến của cc tn hữu khc.) None of us knows what works of Satan may have been passed on to the counselee from ancestry.

 

 


 

Chiến trận Thuộc linh: Hiểu Biết về Sự Bị Quỉ m

 

Enoch Wan

Professor, Western Seminary

 

LỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            

Mục đch cuộc đời của mỗi Cơ Đốc nhn l lm vinh hiển Danh Đức Cha Trời. The life-goal of each Christian is to glorify God. Những mục tiu của đời sống Cơ Đốc v mục vụ l sống đời sống đẹp lng Đức Cha Trời hằng ngy, yu mến v hầu việc Ngi cng phục vụ tha nhn cch hết lng. Những kẻ th nghịch của Cơ Đốc nhn l tội lỗi, bản ng (xc thịt hay con người củ) v Sa tan cng cc quỉ sứ của hắn – l những t linh, ma quỉ. Tiếc thay, nhiều tn hữu đ bị m qung về chiến trận thuộc linh v bị lừa dối bởi những chiến lược của Sa tan l lm cho lẽ thật bị lệch lạc, sai trật một t về sự hiện diện v quyền lực của hắn (hay của ma quỉ v cc t linh).

Mặc dầu c nhiều dạng thức về chiến trận thuộc linh, nhưng chủ đch trong 2 bi viết nầy bn về việc bị quỉ m. Nền tảng hiểu biết căn bản về việc bị quỉ m (Phần một) v tm lược hướng dẫn lm thế no để chiến thằng việc bị quỉ m (phần hai). Sử dụng hững cu hỏi được đặt ra v trả lời gip cho phần trnh by được đơn giản hơn.

 

 

CU HỎI KHNG HIỂU ĐƯỢC: CƠ ĐỐC NHN C THỂ BỊ QUỈ M HAY KHNG?

 

Vng, một tn nhn c thể bị quỉ m nếu chng ta hiểu việc bị quỉ m l một tiến trnh and trạng thi bị ảnh hưởng, kiểm sot v ngay cả việc dần dần bị xm nhập hay chiếm hữu bởi một t linh v quyền lực của ma quỉ.

Việc ma quỉ m một tn nhn ty thuộc vo mức độ v thời gian ko di bao lu. Ngay cả Cha Gi xu đ bị ảnh hưởng bởi ma quỉ quấy rầy v cc lu la của hắn (cc t linh v kể cả những người bị quỉ m) trong những lc Ngi bị cm dỗ, bức hại v bị đng đinh trn thập tự.

 

C nhiều loại v trạng thi khc nhau lin quan đến vir65c bị ma quỉ m được trnh by bằng biểu đồ dưới đy:

 

Biểu đồ 1. Những cấp bậc v mức độ hoạt động của Kẻ th Possible Stages And Intensity 0f The Activities Of The Enemy

 

Hm hại

m ảnh

Cư tr

Chiếm hữu

Đối cng cả tn nhn v những người khng tin

Trong người khng tin

Ngoại cảnh hay bn ngoi

Nội tại hay bn trong

 

Hm hại hay p bức l tnh trạng hay tiến trnh bị cm dỗ về phương diện thuộc linh với cảm nhận bị đ nặng thể chất v tm thần như trong trường hợp một tn nhn bị khuấy động hay quấy nhiễu bởi ma quỉ. Những triệu chứng c thể xảy ra như: cảm thấy nặng nề hay bị cản trở trong thn thể hay tm tr, trầm cảm, bị nản lng, thẩn thờ, uể oải, v.v... 

m ảnh Obsession l tnh trạng tinh thần bị quấy nhiễu lin tục với sự suy nghĩ về những tư tưởng  bất thường v lý như l kết quả của việc bị ma quỉ xm nhập vo đời sống người tn đồ, thc giục (hay đ nặng tm tr) người ấy với một số ý tưởng, cảm xc, hay hnh động bất thường, v lý, khng lnh mạnh. Sau nhiều lần bị c thần khuấy ph, vua Sau lơ đ bị m ảnh bởi tư tưởng giết Đa vt bởi v lng  ng đ trn ngập sự ghen tức cng bị sự ganh ght Đa vt thiu đốt tm can; mặc dấu trước đ ng đ được xức dầu v được dầy dẫy bởi Thnh Linh để ni tin tri (1 Sa mu n 10:1, 9-13).

 

Cư tr Inhabitation l tiến trnh bị chiếm đng tạm thời, tiến đến việc bị ma quỉ hay t linh cư ngụ (Lu ca 13:11 -16; 1 Co rinh t 5:5).

 

Chiếm hữu Possession l  hnh động hay trạng thi bị thống trị hay chiếm hữu bởi một quyền lực bất thường (như đam m, thi thc hay ý tưởng) hay c những c tnh dị biệt. Bị ma lực chiếm hữu bởi ma quỉ xảy ra giữa vng những người khng tin Cha l những người chưa dược ti sanh v trở thnh đối tượng của sự kiểm sot ton diện của Sa tan trong vương quốc tối tăm.

Sự kiện tn nhn bị ma quỉ chiếm hữu v snh như việc cư ngụ bất hợp php của những người ở tại cc trung tm định cư của thnh phố. Sa tan khng c quyền để chiếm hữu trong tấm lng của tn nhn m cuộc đời của người ấy đ thuộc về Đức Cha Trời sau khi tin nhận Ngi. Dầu vậy, tn nhn ấy đ cố tnh bất tun mạng lệnh v chống nghịch lại cng Đức Cha Trời v tiếp tục sống trong tội lỗi đ tạo nn cơ sở cho ma quỉ hay t linh hnh xử như chiếm đng bất thợp php trong đời sống người ấy trong một thời gian.

 

Đơn cử trường hợp điển hnh, việc đầu tin Giu đa tiếp tục trộm cắp tiền bạc (Giăng 12:6) đ mở cửa cho Sa tan bước vo lng. Điều nầy dần dần đ dẫn đến việc phản bội Cha Gi xu v tự tử  (Giăng 13:2, 27). Một v dụ khc tm thấy trong Cng vụ. 5:2 về A na nia v Sa phi ra. C những trường hợp tương tự xảy ra trong thời gian gần đy giữa vng cc nh truyền giảng Tin Lnh v cc Mục sư, l những người trước tin bị chiếm ngự bởi những tnh dục bất chnh v cc hnh động tội lỗi trong một thời gian di, dần d sau đ đi đến tnh trạng băng hoại tm linh v thất bại.

CU HỎI C NHN: TI C THỂ L MỘT

TRONG NHỮNG CƠ ĐỐC NHN BỊ QUỈ M CHĂNG?

 

Từ khi con người l một c thể trọn vẹn với chức năng c biệt ba chiều ( một người ton diện với c tnh gồm cả ba phương diện  th chất-tm hồn- tm linh), sau đ l những triệu chứng c thể xảy ra trong 3 lảnh vực lin hệ với nhau (rt tỉa từ phương php qui nạp từ những trường hợp trong Thnh Kinh v kinh nghiệm c nhn trong mục vụ cầu nguyện đuổi quỉ)

1. Những sự biến đổi về thể chất

a. Những biến đổi tiu cực:

Những biến chứng về sinh lý hay thể xc bị biến dạng như t liệt, qu quặt, m la, cm, động kinh, si bọt mp, ng hay bất tỉnh, thay đổi giọng ni v c tnh, v.v....

b. Những biến đổi tch cực:

C sức mạnh phi thường v năng lực 

 

2. Những sự biến đổi về tm lý

a. Những biến đổi tiu cực:

Sơ hi, bất an, trầm cảm v bất chấp, phản loạn v ý ch yếu đuối, khng ha nh, chống đối v tn bạo trong thi độ v hnh động (c suy nghĩ tự tử), v.v...

b. Những biến đổi tch cực:

C khả năng truyền thng với thế giới thần linh hay c những sức mạnh hay kiến thức siu phm như c th x dịch đồ vật, bi khoa, chữa bệnh bằng quyền lực t linh, v. .v...

3. Những sự biến đổi về tm linh

A C nhn:

C những tư tưởng phạm thượng, khng thể tập trung tm tr khi đọc Kinh Thnh hay những sinh hoạt Cơ Đốc, biến dạng, ganh ght, sợ Đấng Christ, chống cự lại những sự thing ling, c những phản ứng bất thường đối cng Đấng Christ hay Danh của Ngi, khng c sự nhận thức thật về tội lỗi, c những nghi hoặc về tn gio, thiếu sự bnh an hay niềm vui trong lng, mất đức tin, thiếu sự tăng trưởng tm linh hay by tỏ sự sa st thuộc linh, khng thể cầu nguyện, v bất lục tm linh, v.v...

b. Những sự biến đổi tập thể:

Tạo nn những sự chia rẽ giữa vng tn hữu, lm xo trộn trong th giờ thờ phượng Cha, lm cho Hội Thnh chỉa đi, v.v. . .

 

CU HỎI THỰC TIỄN: TI C THỂ ĐƯỢC

GIẢI THOT KHỎI BỊ MA QUỈ M HAY KHNG?

 

Vng được, tất cả Cơ Đốc nhn c thể được giải phng khỏi cả ba trường hợp bị ma quỉ m: Bị ma quỉ m ảnh, cư ngụ v chiếm hữu. 

 

Khng được. Mọi tn hữu khng thế no trnh được tnh trạng bị ma quỉ p bức trong khi chng ta cn sống trn trần thế nầy. No. Christians can never be free from oppression as long as we live in this world.

Phần hướng dẫn lm thế no được giải phng khỏi tnh trạngt bị quỉ m đ được trnh by trong Phần II.

The how of being freed from demonization will be discussed in the next issue: Part II – Overcoming Demonization.

 

Kết Luận

Trong chiến trận thuộc linh chống lại tội lỗi, Sa tan v bản ng, khng một tin nhn no được miễn nhiễm khỏi sự tấn cng lin tục khng ngừng của kẻ th, V th, khng một ai c thể ngơi nghỉ trong việc đề phng sự tấn cng của ma quỉ được.

 

Xin tất cả Cơ Đốc nhn, hy coi chừng, hy cẩn trọng v tỉnh thức cầu nguyện lun lun! 

 

Tc giả viết trong thời gian lm Gio sư Thỉnh giảng tại Chủng viện Alliance Biblical Seminary, Quezon City, Philippines, v đang ở trong  kỳ nghỉ Sa-bt với Chủng viện Canadian Theological Seminary, Regina, Sask., Canada. Được đăng lần đầu trong Nguyệt san Alliance Family, 1988 Summer: 6-18, Manila, Philippines: CAMACOP.

  

 

Send comments to: ewan@westernseminary.edu