, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giáng Sinh 2009 tại Malaysia

Tín Nguyễn

Tóm tắt


Trở về từ Kuala Lumpur, Malaysia đến nay đã gần một tuần nhưng dư âm của chuyến đi hầu việc Chúa tại đó nhân dịp Lễ Giáng Sinh 2009 vừa qua vẫn còn đọng lại trong tôi. Tôi nay viết bài tường trình này để làm chứng và ngợi khen Chúa về công việc Ngài đã làm, để trình bày nhu cầu hiện tại của công trường truyền giáo Malaysia cho tôi con Chúa được biết, và sau cùng để bày tỏ lòng tri ân đối với quý đầy tớ, con cái Chúa đã hỗ trợ chức vụ tôi trong sự cầu nguyện, khích lệ, cũng như giúp đỡ về tài chính cho tôi cũng như cho các đầy tớ Chúa và đồng bào Việt Nam tại Malaysia. Tôi cũng cảm ơn Chúa đã gìn giữ gia đình tôi bình an trong khi tôi đi hầu việc Ngài tại Mã-lai. Tạ ơn Chúa về sự hy sinh cho công việc Chúa của vợ con tôi.

Toàn văn: DOC PDF