, T. 1, S. 8 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

UU Thảo

Tóm tắt


Bài làm chứng về quyền năng của sự cầu nguyện để Chúa cứu người thân trong gia đình.

Toàn văn: PDF