Mạ Tôi

Các tác giả

  • Trần Đà

Tóm tắt

Bài viết về người mẹ chồng thân yêu và lời thỉnh cầu con cái Chúa cầu nguyện cho sự cứu rỗi của bà cụ.

##submission.downloads##

Đã xuất bản

2011-10-03

Số

Chuyên mục

Articles